Press "Enter" to skip to content

B站五四青年节宣传片《后浪》

si'hai'ba四海吧gong'zhong'h

B站牛逼,国家一级演员何冰朗诵,慷慨激昂。

多年前看鬼畜的小破站都上央视了,厉害。

加油,年轻朋友们!

央视版:https://www.bilibili.com/video/BV1FV411d7u7?p=2

完整版:https://www.bilibili.com/video/BV1FV411d7u7?p=3

B站五四青年节宣传片《后浪》 涨姿势 第1张

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

16 − 5 =